Historien om CasaBlanca

Fra idé til virkelighed - to ildsjæle mødes - og CasaBlanca opstår

Historien om CasaBlanca går tilbage til sommeren 2011, hvor Ruth Bek-Pedersen, som i mange år har varetaget flere forskellige lederfunktioner i Slagelse kommune, opsøger de godt 200 kostumer, hvilke stammer fra hendes 80'er projekt i systuen for "Unge i arbejde." Anne-Marie Habroe Petersen kom som tilflytter med stor erfaring i projektarbejde. De to ildsjæle mødtes, Ruth og Anne-Marie slap fantasien løs, og idéen om CasaBlanca blev født. De to seje igangsættere klædte sig ud og stillede op foran hver af kommunens fem aktivitetscentre og uddelte informationsmateriale. Det viste sig, at der var stor interesse for projektet, og der var brug for folk med mange forskellige fædigheder - både bag om og på scenen.

Demokrati og medbestemmelse er bærende elementer i CasaBlanca, selv om det kræver tid og ind imellem kaos. Et godt samarbejde med Kulturhuset blev etableret, og CasaBlanca fik tildelt mødeløkale og opbevaringsrum til de flotte kostumer og rekvisitter. Først og fremmest benyttes "Spillestedet," som råder over en stor scene med professionelle lys-og lydudstyr.

Den 6. marts 2012 blev der afholdt stiftende generalforsamling, og teaterforeningen blev født. Navnet "CasaBlanca" stammer fra den berømte film af samme navn, hvoraf også benyttes kendingsmelodien.

Medlemskabet: for at være medlem af foreningen CasaBlanca betaler man kontingent én gang om året:

Aktive medlemmer: 150 kr     Støttemedlemmer: 75 kr

Kontingent og evt. støttebeløb indbetales på bankkonto: AL Bank reg. nr. 5356 kontonr. 0243240 - husk at påføre dit navn på tekstinjen, så det kan bogføres rigtigt.